Installationsvejledninger

Varmevekslere til varmt brugsvand kræver 4 gange så meget effekt/fjernvarmeflow som en varmtvandsbeholder for at kunne opvarme vandet lige så hurtigt som det kan løbe igennem en bruser/vandhane.

Varmtvandsbeholdere lagrer og opvarmer langsommere og over tid, men har dermed også et lille standby-varmetab imens de står opvarmede og afventer forbruget.
Til gengæld vil man næsten aldrig opleve gener når fjernvarmeforsyningen kortvarigt lukker for varmen f.eks. når der tilsluttes nye forbrugere eller serviceres på ledningsnettet.

Varmevekslere til varmt brugsvand fylder kun meget lidt og er smarte når alt virker, med de belaster som nævnt varmeforsyningen hårdt i korte intensive perioder, når man tapper varmt vand. De indebærer dermed en risiko for leveringen af varme i rørsystemet, som skal være dimensioneret til store pludselige forbrug.

Vores bestemmelser i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. indeholder for nuværende et forbud imod at opsætte nye vekslere til varmt brugsvand i stedet for eksisterende varmtvandsbeholdere.

Årsagen er dels at stikledninger og ledningsnet historisk er dimensioneret ud fra mindre og mere jævne varmebehov og at vi endnu ikke har kunnet vurdere effekten i varmeforsyningen under spidslast, hvis mange forbrugere begynder at anvende vekslere samtidigt.

//