Priser

 

Tilslutningsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte (engangsbeløb).

BEMÆRK - særlig pris vedr. stikledningsbidrag - kun under forudsætning af at færdig aftale er indgået og tilslutning kan ske i sammenhæng med gravearbejdet i vejen ud for ejendommen.

Investeringsbidrag á 5.000,- kr.

Stikledningsbidrag inkl. 10 meter ledning i op til Ø26 mm pex á 13.750,- kr. hvis aftalen er indgået forud og tilslutning udføres i sammenhæng med gravearbejdet for hovedledning ud for ejendommen (*)(**)

Stikledning, længde ud over 10 meter á 1.000,- kr./meter

* Hvis aftalen indgås efter gravearbejdet for hovedledning ud for ejendommen er afsluttet, afregnes stikledningsbidrag iht. gældende takstblad og vilkår med 32.500,- kr. med tillæg for evt. længde ud over 10 meter.

** BEMÆRK: Husejere med stikledninger som lægges ind til huset, men hvor man ønsker at udskyde montage af varmemåler og at aftage fjernvarme, skal senest d. 1. juli 2025 påbegynde afregning af faste omkostninger, tilslutte varmemåler og afregne variable omkostninger som grundlag for den tilbudte særlige pris for stikledningen. 

 

Finansieringsbidrag i projektområdet Flemløse/Voldtofte, ud over den almindelige fjernvarmepris

Ekstra effektbidrag pr. m2 bolig-/erhvervsareal iht. BBR.  (årligt i 20 år) á 12,50 kr./m2

 

Erhverv og større forbrugere

Ved tilslutning af større forbrugere beregnes bidraget ud fra de konkrete forhold.

ALLE PRISER ER INKL. MOMS

Vilkår i øvrigt iht. Glamsbjerg-Haarby Varmeværks til enhver tid gældende takstblad og bestemmelser

 

 

 

Eksempel på prisberegning

 - klik på billedet -

//