Om os

Fjernvarme er billig og sikker varmeforsyning

Glamsbjerg Fjernvarme blev grundlagt helt tilbage i 1961, hvorfor vi i dag har stor erfaring med fremstilling og levering af varme til alle husstande, der er tilkoblet centralens forsyningsnet i Glamsbjerg. Selskabet er et a.m.b.a. og derfor ejet af alle aftagerne af fjernvarmen, og dækningsgraden i byen er tæt på 100%.

Den sikre forsyning etableres gennem et kilomterlangt forsyningsnet, der løbende bliver vedligeholdt og optimeret for at undgå driftsforstyrrelser og nedsætte varmetabet. I 1991 blev det pålagt centralen at fremstille elkraft, så i 1993 satte vi en stor gasmotor i drift og ombyggede samtidig vores kedler til gas.

Overvågning af fjernvarmeforsyningen

Overvågningen af motor og ledningsnet sker via et såkaldt SRO anlæg, hvor det også er muligt at fjernstyre store dele af de tekniske installationer på centralen. En evt. alarm bliversendt til vagthavende både per telefon, men også via SMS. Dette sikrer, at fejl og mangler hurtigt bliver udbedret, så vi kan garantere forsyningen døgnet rundt hele året.

Altid tæt på forbrugerne

For Glamsbjerg Fjernvarme er det er et "must" at være tæt på forbrugerne, så du kan altid komme i kontakt med en af de ansatte på værket. Det kan være ved driftforstyrrelser, ledningsbrud eller bare et ganske almindelig spørgsmål. Vi vil så sammen vurdere, om der er tale om en hastesag, eller det kan vente til "nomal" arbejdstid. Men det er helt afgørende for os, at du får den hjælp, du har behov for.

Ligeledes er det yderst vigtigt, at forbrugernes installationer er i orden, og at de justeres korrekt, således at mest muligt varme afgives i boligen. Du kan let kontrollere det på din varmemåler ved at holde øje med afkølingen i boligen, dvs. forskellen på indløbs- og udløbstemperaturen, som helst ikke må komme under 30oC.

Vær med til at styrke demokratiet

Glamsbjerg Fjernvarme ledes demokratisk, og forbrugerne har valgt en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Værket afholder hvert år en generalforsamling, og vi ser gerne, at så mange forbrugere som muligt deltager og er med til at præge de fremtidige beslutninger, som værkets ledelse tager.

Sidst men ikke mindst

Glamsbjerg Fjernvarme arbejder tæt sammen med mange og har et stort netværk, både privat og kommunalt, og vi håber på et forsat godt samarbejde i årene fremover.