Om os

Fjernvarme er billig og sikker varmeforsyning

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.m.b.a. er etableret i 2018 som en fusion af de tidligere selskaber Glamsbjerg Fjernvarme (grundlagt 1961) og Haarby Kraftvarme (grundlagt 1959). Vi har gennem de mange år opnået stor erfaring med fremstilling og levering af varme til alle husstande, der er tilkoblet centralernes forsyningsnet. Selskabet er et a.m.b.a. og derfor ejet af alle aftagerne af fjernvarmen, og dækningsgraden i forsyningsområdet er meget høj - se Vores ledningsnet (ghvarme.dk).

Den sikre forsyning etableres gennem et kilometerlangt forsyningsnet, der løbende bliver vedligeholdt og optimeret for at undgå driftsforstyrrelser og nedsætte varmetabet.

Varmeproduktionen og distribution sker fra selskabets 4 fjernvarmeværker samt via spildvarme fra varehuset ABC-Lavpris i Glamsbjerg.

Varmeproduktionen i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk har igennem en længere årrække været bæredygtig og sker primært via certificeret bæredygtig skovflis, som er et restprodukt direkte fra lokal konventionel skovdrift - se Bæredygtighedskrav til biomasse | Energistyrelsen (ens.dk). Der anvendes ikke træpiller eller andre biomassekilder der medfører en reduktion af verdens kulstoflagre.

Som følge af både bl.a. Danmarks stigende elproduktion via vindmøller og solceller er der behov for en markant mere "regulering" af kapaciteten i elmarkedet og der er i perioder et stort udbud af VE-energi til lave elpriser.

Elmarkedet har tidligere betalt f.eks. vindmølleejere for at stoppe vindmøller eller de norske elselskaber for at pumpe vand tilbage op i vandmagasiner, men elmarkedet i hele Europa er i hastig forandring i disse år. Både nationalt og internationalt ønskes og forventes mere "sektor-integration". Se Høring: Nordisk TSO-strategi for vind- og sektorintegration (energinet.dk)

Overskudsstrøm er i stigende omfang tilgængelig på elmarkedet som ”ned-regulering” til priser under den almindelige elpris og sammen med stigende produktion af VE-energi til generelt lave elpriser bidrager vores elkedel i dag med en stigende del af varmeproduktionen ved hurtigt ved at kunne optage meget energi og lagre det som fjernvarme til flere dage i store akkumuleringstanke. Den første kommende udbygning af varmeproduktionskapaciteten er i gang og bliver via en luft-til-vand-varmepumpe. Senere må det forventes at blive endnu en varmepumpe samt yderligere varmelagerkapacitet. Kravet til varmepumperne er at de kan deltage optimalt i de tilgængelige markeder for regulering af elmarkedet.

Varmeværkets ældre naturgasmotorer står til rådighed for elmarkedet behov for "op-regulering" dvs. som kritisk ressource for elmarkedet hvis der mangler elproduktion og hvor vi samtidigt udnytter spildvarmen fra motorerne, men naturgasmotorerne indgår ikke mere i varmeværkets planlagte varmeproduktion.

De naturgaskedler som før blev anvendt i årets koldeste måneder anvendes nu kun som beredskab.

Alle gasforbrugende enheder kan anvende biogas hvis det bliver en mulighed, og myndighedernes udmelding på området afventes.

På samme vis afventes myndighedernes rammer og vilkår for benyttelsen af spildvarme i forhold til det der er eller kunne blive tilgængeligt.

Se vores seneste Brændselssammensætning og emissioner (ghvarme.dk).

Overvågning af fjernvarmeforsyningen

Overvågningen af varmeproduktion og ledningsnet sker via et såkaldt SRO-anlæg, hvor det også er muligt at fjernstyre store dele af de tekniske installationer på centralen. En evt. alarm bliver sendt til vagthavende både per telefon, men også via SMS. Dette sikrer, at fejl og mangler hurtigt bliver udbedret, så vi kan garantere forsyningen døgnet rundt hele året.

Altid tæt på forbrugerne

For Glamsbjerg-Haarby Varmeværk er det er et "must" at være tæt på forbrugerne, så du kan altid komme i kontakt med en af de ansatte på værket. Det kan være ved driftsforstyrrelser, ledningsbrud eller bare et ganske almindelig spørgsmål. Vi vil så sammen vurdere, om der er tale om en hastesag, eller det kan vente til "normal" arbejdstid. Men det er helt afgørende for os, at du får den hjælp, du har behov for.

Ligeledes er det yderst vigtigt, at forbrugernes installationer er i orden, og at de justeres korrekt, således at mest muligt varme afgives i boligen og dermed at den fælles bedste økonomi tilgodeses.
Du kan let kontrollere det på din varmemåler ved at holde øje med afkølingen i boligen, dvs. forskellen på indløbs- og udløbstemperaturen, som helst ikke må komme under 30oC.

Vær med til at styrke demokratiet

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk ledes demokratisk, og forbrugerne har valgt bestyrelsen blandt medlemmerne. Værket afholder hvert år en generalforsamling, og vi ser gerne, at så mange forbrugere som muligt deltager og er med til at præge de fremtidige beslutninger, som værkets ledelse tager.

Sidst men ikke mindst

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk arbejder tæt sammen med mange og har et stort netværk, både privat og kommunalt, og vi håber på et forsat godt samarbejde i årene fremover.

//