Om os

Fjernvarme er billig og sikker varmeforsyning

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.m.b.a. er etableret i 2018 som en fusion af de tidligere selskaber Glamsbjerg Fjernvarme (grundlagt 1961) og Haarby Kraftvarme (grundlagt 1959). Vi har gennem de mange år opnået stor erfaring med fremstilling og levering af varme til alle husstande, der er tilkoblet centralernes forsyningsnet. Selskabet er et a.m.b.a. og derfor ejet af alle aftagerne af fjernvarmen, og dækningsgraden i forsyningsområdet er meget høj - se Vores ledningsnet (ghvarme.dk).

Den sikre forsyning etableres gennem et kilometerlangt forsyningsnet, der løbende bliver vedligeholdt og optimeret for at undgå driftsforstyrrelser og nedsætte varmetabet.

Varmeproduktionen og distribution sker fra selskabets 4 fjernvarmeværker samt via spildvarme fra varehuset ABC-Lavpris i Glamsbjerg.

Siden 2015  har fjernvarmevarmen bestået af ca. 93% vedvarende energi. Varmeproduktionen sker via certificeret bæredygtig skovflis, som er et restprodukt direkte fra lokal konventionel skovdrift - se Bæredygtighedskrav til biomasse | Energistyrelsen (ens.dk). Der anvendes ikke træpiller eller andre biomassekilder der medfører en reduktion af verdens kulstoflagre.

De sidste 7% af varmen til årets spids- og nødlast blev indtil vinteren 2021-2022 produceret med naturgas, men fra sommeren 2022 dækkes varmeproduktionen i stedet via den overskudsstrøm der ofte optræder som et vilkår ved sol- og vindenergi. Elmarkedet har traditionelt betalt f.eks. vindmølleejere for at stoppe vindmøller eller de norske elselskaber for at pumpe vand tilbage op i vandmagasiner, men overskudsstrømmen er tilgængelig på elmarkedet  som ”nedregulering” og kan bruges direkte i en ny elkedel der kan reagere hurtigt i korte intensive intervaller fordi den kombineres med mulighed for at lagre energien som fjernvarme.

Se seneste Brændselssammensætning og emissioner (ghvarme.dk).

Overvågning af fjernvarmeforsyningen

Overvågningen af varmeproduktion og ledningsnet sker via et såkaldt SRO-anlæg, hvor det også er muligt at fjernstyre store dele af de tekniske installationer på centralen. En evt. alarm bliver sendt til vagthavende både per telefon, men også via SMS. Dette sikrer, at fejl og mangler hurtigt bliver udbedret, så vi kan garantere forsyningen døgnet rundt hele året.

Altid tæt på forbrugerne

For Glamsbjerg-Haarby Varmeværk er det er et "must" at være tæt på forbrugerne, så du kan altid komme i kontakt med en af de ansatte på værket. Det kan være ved driftsforstyrrelser, ledningsbrud eller bare et ganske almindelig spørgsmål. Vi vil så sammen vurdere, om der er tale om en hastesag, eller det kan vente til "normal" arbejdstid. Men det er helt afgørende for os, at du får den hjælp, du har behov for.

Ligeledes er det yderst vigtigt, at forbrugernes installationer er i orden, og at de justeres korrekt, således at mest muligt varme afgives i boligen og dermed at den fælles bedste økonomi tilgodeses.
Du kan let kontrollere det på din varmemåler ved at holde øje med afkølingen i boligen, dvs. forskellen på indløbs- og udløbstemperaturen, som helst ikke må komme under 30oC.

Vær med til at styrke demokratiet

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk ledes demokratisk, og forbrugerne har valgt bestyrelsen blandt medlemmerne. Værket afholder hvert år en generalforsamling, og vi ser gerne, at så mange forbrugere som muligt deltager og er med til at præge de fremtidige beslutninger, som værkets ledelse tager.

Sidst men ikke mindst

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk arbejder tæt sammen med mange og har et stort netværk, både privat og kommunalt, og vi håber på et forsat godt samarbejde i årene fremover.