Beregn din varmepris

Finansieringsbidrag til projektområdet Flemløse og Voldtofte afregnes med et ekstra effektbidrag som tillæg til det til enhver tid gældende takstblad.

Varmeprisen for fjernvarme udregnes inklusiv projektfinansiering via ekstra effektbidrag pr. m2 bolig-/erhvervsareal iht. BBR. (årligt i 20 år) á 12,50 kr./m2

(Alle priser anført inklusive moms)

Vedr. naturgas:

Pris anført som laveste variable pris d. 29/3-23, ref. gasprisguiden.dk
Gasforbrug anføres som mængde "korrigeret forbrug" med brændværdi 12,157 kWh/Nm3 ref. energinet.dk (anvendt kedelvirkningsgrad = 94%)

Vedr. olie:

Pris anført som laveste pris d. 29/3-23, ref. Fyringsolie 1000L hos PriceRunner.dk
Brændværdi 9,7 kWh/liter (anvendt kedelvirkningsgrad = 85%)

Vedr. træpiller:

Brændværdi 4,9 kW/kg (anvendt kedelvirkningsgrad = 92%)

 

 

Bemærk

Ovenstående automatiske udregning er med forbehold for eventuelle regnefejl og manglende opdatering af pris- og beregningsgrundlag.

Gældende takstblad anmeldt til Forsyningstilsynet har til enhver tid forrang for prisberegninger.

//