Tidsplan

Det forventes, at gravearbejdet med hovedledningen påbegyndes op til sommeren 2023, og de første aftagere kan være tilsluttet sent efteråret 2023.

 

Betingelser for at projektet kan realiseres

  • Kommunal godkendelse
  • Tildeling af det nødvendige statslige tilskud
  • Minimum 60% af husstandene med gas- og olieopvarmning tilmeldt inden påbegyndelse, senest d. 1/4-2023.

 

Optælling pr. 28.11.22:

48 %

 

De indledende tilkendegivelser viste mere end 60% interesserede, og vi ser frem til at få bekræftet og noteret jer formelt denne gang.

Projektet skal have opnået den nødvendige tilslutning inden d. 1/4-2023.

HUSK af signere i e-Boks hvis du har tilmeldt dig på hjemmesiden.