Tidsplan

Det forventes, at gravearbejdet med hovedledningen påbegyndes tidligst sensommeren 2023.

 

Betingelser for at projektet kan realiseres

  • Kommunal godkendelse
  • Tildeling af det nødvendige statslige tilskud
  • Minimum 60% af husstandene med gas- og olieopvarmning tilmeldt inden påbegyndelse, senest d. 1/4-2023.

 

Optælling pr. 15.02.23:

62 %

 

Vi er kommet over de 60% og begynder med det samme på detailprojektering med vores rådgiver, så vi kan begynde at bestille materialer og entreprenører.

Tidsplan følger snarest muligt... 

 

Der er stadig flere som ikke har taget beslutning.

HUSK af signere i e-Boks hvis du har tilmeldt dig på hjemmesiden.

//