Beregn din varmepris - i Haarby

Varmeprisen for fjernvarme udregnes inklusiv "fusions-tillæg" for Haarby (tidl. Haarby Kraft-Varme A.m.b.a.) som afregnes via ekstra bidrag for forbrugt varme á 62,50 kr./MWh. (*) 

(Alle priser anført inklusive moms)

Vedr. naturgas:

Pris anført som laveste variable pris d. 29/3-23, ref. gasprisguiden.dk
Gasforbrug anføres som mængde "korrigeret forbrug" med brændværdi 12,157 kWh/Nm3 ref. energinet.dk (anvendt kedelvirkningsgrad = 94%)

Vedr. olie:

Pris anført som laveste pris d. 29/3-23, ref. Fyringsolie 1000L hos PriceRunner.dk
Brændværdi 9,7 kWh/liter (anvendt kedelvirkningsgrad = 85%)

Vedr. træpiller:

Brændværdi 4,9 kW/kg (anvendt kedelvirkningsgrad = 92%)

 

 

(*)

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk A.m.b.a. er dannet efter en fusion mellem Glambjerg Fjernvarme A.m.b.a. og Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juni 2018.
Som følge af en ikke-afskrevet saldo på investeringer f.s.v. angår Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. er det i forbindelse med fusionen besluttet, at varmeaftagere i Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. i en periode efter 1. juni 2018 skal betale en merpris svarende til DKK 62,50 pr. MWh (inkl. moms) i forhold til varmeaftagere i Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. indtil den økonomiske forskel er udlignet (forventes at ophøre 2027, afhængigt af årenes varmesalg)

 

Bemærk

Ovenstående automatiske udregning er med forbehold for eventuelle regnefejl og manglende opdatering af pris- og beregningsgrundlag.

Gældende takstblad anmeldt til Forsyningstilsynet har til enhver tid forrang for prisberegninger.

//