Fra og med 1. januar 2019 vil du modtage acontorater med forfald den første hverdag i følgende måneder: 

Aconto rate 1 i februar (sammen med opgørelsen pr. 31. december)

Aconto rate 2 i april

Aconto rate 3 i juni

Aconto rate 4 i august

Aconto rate 5 i oktober

//