Beregn din varmepris - i Glamsbjerg

(Alle priser anført inklusive moms)

Vedr. naturgas:

Pris anført som laveste variable pris d. 29/3-23, ref. gasprisguiden.dk
Gasforbrug anføres som mængde "korrigeret forbrug" med brændværdi 12,157 kWh/Nm3 ref. energinet.dk (anvendt kedelvirkningsgrad = 94%)

Vedr. olie:

Pris anført som laveste pris d. 29/3-23, ref. Fyringsolie 1000L hos PriceRunner.dk
Brændværdi 9,7 kWh/liter (anvendt kedelvirkningsgrad = 85%)

Vedr. træpiller:

Brændværdi 4,9 kW/kg (anvendt kedelvirkningsgrad = 92%)

 

 

Bemærk

Ovenstående automatiske udregning er med forbehold for eventuelle regnefejl og manglende opdatering af pris- og beregningsgrundlag.

Gældende takstblad anmeldt til Forsyningstilsynet har til enhver tid forrang for prisberegninger.

//