Bestyrelsen

Niels Jørn Lindeloff, formand

Dennis Christensen, næstformand

Arno Termansen

Jørgen Ravn

Tom Stolberg Jensen

Vagn Kamp Larsen

Torben Hansen

Jim Staffensen, udpeget af Assens Kommune