Nyheder

Varsling af yderligere prisstigning pr. 1. januar 2023

Da den nuværende energikrise må forventes at fortsætte i 2023 imødeser vi yderligere øgede produktionsomkostninger til især el og træflis. Vi er derfo…

Varsling af prisstigning pr. 1. september 2022

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk har netop indgået kontrakter vedrørende levering af træflis til den kommende varmesæson, og kan konstatere en markant stig…

Ordinær generalforsamling april 2022

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 21. april 2022 Der var ca. 70 personer til generalforsamlingen, som blev startet med biksemad.  

Ordinær generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022 afholdes torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 iKøng Forsamlingshus, Byvejen 39, 5620 Glamsbjerg.   Dagsorden: Valg af…

Der er udsendt mail/SMS med link til forbrugsoplysninger

I henhold til EU-reglerne er vi forpligtet til at oplyse om energiforbrug 7 gange årligt i fyringssæsonen. Dette betyder, at vi har udsendt mail og sm…

Bestyrelsen i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk imødegår de stigende energipriser og kan give kunderne ro i sindet.

Vi har gennem den sidste tid har fået flere henvendelser fra kunder, som har lyttet til bekymrende meldinger fra andre steder i landet, men kan beroli…

Forbrugsoplysninger på mail/SMS - Ændring af almindelige bestemmelser

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder…

Måleraflæsningssystem udskiftes

Udskiftningen er udskudt da komponenterne er i restordre, de forventes modtaget i 1. kvt. 2022.   Der henvises til følgende besked udsendt den 5. augu…

Brændselssammensætning

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årligedrivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fj…