Nyheder

Tilmelding e-Boks

Du har nu mulighed for at tilmelde dig e-Boks. Log ind på eForsyning, der har du mulighed for at tilmelde dig.

Advarsel - falske SMS'er

Der er falske mails og sms'er i omløb som ser ud til at komme fra Fjernvarmen omkring manglende betaling. Disse er ikke sendt fra os. Klik ikke på...

Bilag til generalforsamling 2019

Bilag til ordinær generalforsamling den 25. april 2019 Vedr. punkt 3. Årsrapport for 2018 er lagt på hjemmesiden klik her for at åbne i nyt vindue...

Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. april 2019 kl. 18.30 på Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby. Dagsorden: Valg af dirigent Bestyr...

Ændring acontorater

Fra og med 1. januar 2019 vil du modtage acontorater med forfald den første hverdag i følgende måneder:  Aconto rate 1 i februar (sammen med opgøre...

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 23. oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 23. oktober 2018 blev afholdt den 23. oktober 2018 Der var 33 stemmeberettigede til generalfors...

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 23. oktober 2018 kl....

Ordinær generalforsamling September 2018

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 25. september 2018 Der var ialt 46 personer til generalforsamlingen, som blev afsluttet med biksemad.  

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018 De nye priser og opdaterede almindelige og tekniske bestemmelser er lagt på hjemmesiden Prisen pr. MWh er uænd...

Omlægning af regnskabsår

Nuværende regnskabsår 1. juni – 31. maj omlægges til kalenderår 1. januar – 31. december. Omlægningen medfører, at afregning til varmeaftagere, års...

Forbrugerinformation / varsling marts 2018

Forbrugerinformation / varsling Omlægning af regnskabsår Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. har vedtaget at omlægge regnskabsåret fo...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.