Nyheder

 

06-03-2024:

Orientering vedr. fjernvarmeprojektet i Voldtofte og Flemløse.

 

Første etape for hovedledning på Ebberupvej er ved at være afsluttet. Den voldsomme regn og megen vand i undergrunden i området har været en udfordring for entreprenøren og medarbejderne på projektet.

Udfordringen er løst ved bl.a. at anvende sugespidsanlæg, der kan sænke grundvandet også der etableres ledningsnet i renderne uden renderne skrider sammen. Vi forventer, at anvendelse af sugespidser skal fortsætte videre på Voldtoftevej.

 

Anvendelse af sugespidserne og sænkning af grundvandet vil blive foretaget døgnet rundt og vi beder om forståelse for det.

Desværre er det ikke alle, der har sympati for sugespidserne, og der i den sidste tid, blevet gjort anslag mod disse anlæg. Sugespidserne er trukket op, og afløbsslangerne er kastet tilbage i renden igen., så vandet ikke pumpes væk. Der besværliggør arbejdet og de planlagte tidsfrister overskrides.
- vi skal have anlæggene stående i længere tid, så grundvandet når det ønskede niveau.

Vi beder om hjælp til forståelse for, at sugespidserne er et nødvendigt redskab for at etablere fjernvarme.

Vi beder om nabohjælp til at passe på vort projekt ”fjernvarme til Flemløse og Voldtofte.”  Ser eller hører du noget negativt vedr. forståelse for projektet, må du gerne udbrede forståelse for, at sugespidserne skal arbejde i fred. Der må også gerne tages kontakt til Lonico eller os, hvis du har viden, som kan medvirke til at stoppe anslagene mod sugespidserne. Vi ønsker at overholde tidsfrister og undgå forlængelse af de gener projektet medfører for beboerne i Flemløse og Voldtofte.

Venlig hilsen
Keld Hansen

Glamsbjerg – Haarby Varmeværk

 

 

 

--------------

Opdatering pr. 29.07.23:

Fjernvarme til Flemløse / Voldtofte er blevet godkendt i planudvalget d.13/6-2023, der er dog stadig høringsfrist frem til d. 7/7-2023  
Vi afventer en godkendelse
af kommunal lånegaranti i Økonomiudvalg og Byråd. Godkendelse forventes i slutningen af august.
Derefter kan vi påbegynde bestilling af materialer og sætte graveaktøren i gang med gravearbejdet.

Lige nu er der
65 % i tilslutning, hvilket gør at projektet er en realitet.  

Fortsat bindende tilmelding til fjernvarme er vigtig, for når flere tilsluttes fjernvarmen, er der flere om at dele de faste omkostningerne. Det kommer alle til gavn i Flemløse / Voldtofte.
Du kan stadig nå at tilmelde dig til den lave pris
. Når gravearbejdet har passeret din ejendom ophører kampagnepris. Herefter ændres takst for tilslutning til almindelig takst iflg. Glamsbjerg-Haarby Varmeværks prisblad.

Vi vil indbyde til et infomøde ( formentlig på Flemløse Kro ) vedrørende status på projektet en gang i august måned. Der er man også velkommen til at stille spørgsmål.

Forsat god sommer fra
Glamsbjerg-Haarby Varmeværk.

-------------

Opdatering pr. 06.02.23:

61 %

 

Vi er kommet over de 60% og starter med det samme på detailprojektering med vores rådgivere, så vi kan begynde at bestille materialer og entreprenører.

Tidsplan følger snarest muligt... 

 

-------------

 

24-10-2022

Så er der modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen via "Fjernvarmepuljen". Så mangler vi kun Assens Kommunes endelige godkendelse og de nødvendige tilmeldinger.

 

-------------

29-09-2022

"HVILENDE TILSLUTNING"

Der har været flere spørgsmål til om man kan få indlagt stikledning, men evt. afvente i længere tid med at tilslutte fjernvarme i huset.

Husejere med stikledninger som lægges ind til huset, men hvor man ønsker at udskyde montage af varmemåler og at aftage fjernvarme, skal senest d. 1. juli 2025 påbegynde afregning af faste omkostninger, tilslutte varmemåler og afregne variable omkostninger som grundlag for den tilbudte særlige pris for stikledningen. 

 

-------------

23-09-2022

FJERNVARMEPULJEN 2022 og 2023 får tilført ekstra midler!

Siden fjernvarmepuljen i juli løb tør for midler, er det stadig strømmet ind med ansøgninger fra fjernvarmeselskaber over hele landet til puljen. På nuværende tidspunkt er der sendt 66 ansøgninger ind med et ønske om +57 mio. kroner mere, end puljen hidtil har dækket over. Samtidig har Dansk Fjernvarme viden om en række yderligere selskaber, der vil indsende nye ansøgninger, så snart puljen åbner igen.

Derfor falder aftalen om ekstra 150 mio. kroner til fjernvarmepuljen i år og 100 mio. kroner til næste år på et tørt sted. Nemlig til de fjernvarmeprojekter som lige nu venter på støtte fra puljen for at kunne blive realiseret, og de naturgaskunder, der venter på at få grøn fjernvarme ind ad døren. Yderligere er der tildelt 50 mio. kroner til afkoblingspuljen, der yder tilskud til den enkelte forbrugers udgifter ved afkobling for gasnettet.

 

-------------

07-09-2022

Den kommunale førstebehandling i Assens Kommune skete d. 6. september, og projektet er nu undervejs i høring. Efter høringens udløb skal projektet igen igennem kommunal behandling i Miljø, Teknik og Planudvalget hvor vi håber på godkendelse af projektet for fjernvarme til Flemløse og Voldtofte.

Der må ikke igangsættes nogen form for økonomiske dispositioner inden forsyningsprojektet er godkendt i Assens Kommune.

Første kommunale behandling gav en betinget godkendelse og dermed mulighed for at søge det nødvendige tilskud fra Energistyrelsen. Tilskudspuljen 2022 er imidlertid tom, men tilskuddet bliver søgt alligevel for at indikere nødvendigheden og udøve et politiske pres for en eventuel ekstrabevilling.

Hvis der ikke frigives ekstra midler 2022 skal der søges igen til årsskiftet og puljen 2023.

Herefter indhentes tilbud fra entreprenører og leverandører.

//