Nyheder

 

24-10-2022

Så er der modtaget tilsagn om tilskud fra Energistyrelsen via "Fjernvarmepuljen". Så mangler vi kun Assens Kommunes endelige godkendelse og de nødvendige tilmeldinger.

 

-------------

29-09-2022

"HVILENDE TILSLUTNING"

Der har været flere spørgsmål til om man kan få indlagt stikledning, men evt. afvente i længere tid med at tilslutte fjernvarme i huset.

Husejere med stikledninger som lægges ind til huset, men hvor man ønsker at udskyde montage af varmemåler og at aftage fjernvarme, skal senest d. 1. juli 2025 påbegynde afregning af faste omkostninger, tilslutte varmemåler og afregne variable omkostninger som grundlag for den tilbudte særlige pris for stikledningen. 

 

-------------

23-09-2022

FJERNVARMEPULJEN 2022 og 2023 får tilført ekstra midler!

Siden fjernvarmepuljen i juli løb tør for midler, er det stadig strømmet ind med ansøgninger fra fjernvarmeselskaber over hele landet til puljen. På nuværende tidspunkt er der sendt 66 ansøgninger ind med et ønske om +57 mio. kroner mere, end puljen hidtil har dækket over. Samtidig har Dansk Fjernvarme viden om en række yderligere selskaber, der vil indsende nye ansøgninger, så snart puljen åbner igen.

Derfor falder aftalen om ekstra 150 mio. kroner til fjernvarmepuljen i år og 100 mio. kroner til næste år på et tørt sted. Nemlig til de fjernvarmeprojekter som lige nu venter på støtte fra puljen for at kunne blive realiseret, og de naturgaskunder, der venter på at få grøn fjernvarme ind ad døren. Yderligere er der tildelt 50 mio. kroner til afkoblingspuljen, der yder tilskud til den enkelte forbrugers udgifter ved afkobling for gasnettet.

 

-------------

07-09-2022

Den kommunale førstebehandling i Assens Kommune skete d. 6. september, og projektet er nu undervejs i høring. Efter høringens udløb skal projektet igen igennem kommunal behandling i Miljø, Teknik og Planudvalget hvor vi håber på godkendelse af projektet for fjernvarme til Flemløse og Voldtofte.

Der må ikke igangsættes nogen form for økonomiske dispositioner inden forsyningsprojektet er godkendt i Assens Kommune.

Første kommunale behandling gav en betinget godkendelse og dermed mulighed for at søge det nødvendige tilskud fra Energistyrelsen. Tilskudspuljen 2022 er imidlertid tom, men tilskuddet bliver søgt alligevel for at indikere nødvendigheden og udøve et politiske pres for en eventuel ekstrabevilling.

Hvis der ikke frigives ekstra midler 2022 skal der søges igen til årsskiftet og puljen 2023.

Herefter indhentes tilbud fra entreprenører og leverandører.