Kan jeg få fjernvarme?

 

Forsyningsområdet for fjernvarme er udlagt med henblik på forsyningslovens vilkår om at skulle være en bedre samfundsøkonomisk løsning end alternativ varmekilde.

Forbrugere som ligger et stykke uden for bymæssig bebyggelse er dermed ikke inddraget, idet omkostningen til det ekstra nødvendige ledningsnet ville påføre resten af områdets forbrugere en uforholdsmæssig stor ekstraomkostning. Samfundsøkonomisk set vil  forbrugere med større afstand til den bymæssige bebyggelse kunne forsynes billigere via f.eks. egen varmepumpe.

Bemærk at adresserne som ligger helt op til forsyningsledningen mod Haarby også er markeret og indgår i projektets forsyningsområde.

//