Strategi for grøn omstilling:

 

Varmeproduktionen i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk har igennem en længere årrække været bæredygtig og sker primært via certificeret bæredygtig skovflis, som er et restprodukt direkte fra lokal konventionel skovdrift - se Bæredygtighedskrav til biomasse | Energistyrelsen (ens.dk). Der anvendes ikke træpiller eller andre biomassekilder der medfører en reduktion af verdens kulstoflagre.

Som følge af både bl.a. Danmarks stigende elproduktion via vindmøller og solceller er der behov for en markant mere "regulering" af kapaciteten i elmarkedet og der er i perioder et stort udbud af VE-energi til lave elpriser.

Elmarkedet har tidligere betalt f.eks. vindmølleejere for at stoppe vindmøller eller de norske elselskaber for at pumpe vand tilbage op i vandmagasiner, men elmarkedet i hele Europa er i hastig forandring i disse år. Både nationalt og internationalt ønskes og forventes mere "sektor-integration". Se Høring: Nordisk TSO-strategi for vind- og sektorintegration (energinet.dk)

Overskudsstrøm er i stigende omfang tilgængelig på elmarkedet som ”ned-regulering” til priser under den almindelige elpris og sammen med stigende produktion af VE-energi til generelt lave elpriser bidrager vores elkedel i dag med en stigende del af varmeproduktionen ved hurtigt ved at kunne optage meget energi og lagre det som fjernvarme til flere dage i store akkumuleringstanke. Den første kommende udbygning af varmeproduktionskapaciteten er i gang og bliver via en luft-til-vand-varmepumpe. Senere må det forventes at blive endnu en varmepumpe samt yderligere varmelagerkapacitet. Kravet til varmepumperne er at de kan deltage optimalt i de tilgængelige markeder for regulering af elmarkedet.

Varmeværkets ældre naturgasmotorer står til rådighed for elmarkedet behov for "op-regulering" dvs. som kritisk ressource for elmarkedet hvis der mangler elproduktion og hvor vi samtidigt udnytter spildvarmen fra motorerne, men naturgasmotorerne indgår ikke mere i varmeværkets planlagte varmeproduktion.

De naturgaskedler som før blev anvendt i årets koldeste måneder anvendes nu kun som beredskab.

Alle gasforbrugende enheder kan anvende biogas hvis det bliver en mulighed, og myndighedernes udmelding på området afventes.

På samme vis afventes myndighedernes rammer og vilkår for benyttelsen af spildvarme i forhold til det der er eller kunne blive tilgængeligt.

Se vores seneste Brændselssammensætning og emissioner (ghvarme.dk).

 

Haarby d. 19-12-2023

 

Oversigt over eksisterende samt forventede kommende produktionsenheder, inkl. strategitekst. Ref. Notat_om_anbefalingerne_for_groenne_omstillingsplaner.pdf (ens.dk)

//