Orientering vedr. fjernvarme til Voldtofte og Flemløse

6. marts 2024

Orientering vedr. fjernvarme til Voldtofte og Flemløse.

 

Første etape for hovedledning på Ebberupvej er ved at være afsluttet. Den voldsomme regn og megen vand i undergrunden i området har været en udfordring for entreprenøren og medarbejderne på projektet.

Udfordringen er løst ved bl.a. at anvende sugespidsanlæg, der kan sænke grundvandet også der etableres ledningsnet i renderne uden renderne skrider sammen. Vi forventer, at anvendelse af sugespidser skal fortsætte videre på Voldtoftevej.

 

Anvendelse af sugespidserne og sænkning af grundvandet vil blive foretaget døgnet rundt og vi beder om forståelse for det.

Desværre er det ikke alle, der har sympati for sugespidserne, og der i den sidste tid, blevet gjort anslag mod disse anlæg. Sugespidserne er trukket op, og afløbsslangerne er kastet tilbage i renden igen., så vandet ikke pumpes væk. Der besværliggør arbejdet og de planlagte tidsfrister overskrides.
- vi skal have anlæggene stående i længere tid, så grundvandet når det ønskede niveau.

Vi beder om hjælp til forståelse for, at sugespidserne er et nødvendigt redskab for at etablere fjernvarme.

Vi beder om nabohjælp til at passe på vort projekt ”fjernvarme til Flemløse og Voldtofte.”  Ser eller hører du noget negativt vedr. forståelse for projektet, må du gerne udbrede forståelse for, at sugespidserne skal arbejde i fred. Der må også gerne tages kontakt til Lonico eller os, hvis du har viden, som kan medvirke til at stoppe anslagene mod sugespidserne. Vi ønsker at overholde tidsfrister og undgå forlængelse af de gener projektet medfører for beboerne i Flemløse og Voldtofte.

Venlig hilsen
Keld Hansen

Glamsbjerg – Haarby Varmeværk

//