Nyheder

Forbrugsoplysninger på mail/SMS - Ændring af almindelige bestemmelser

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf. BEK nr. 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder…

Måleraflæsningssystem udskiftes

Udskiftningen er udskudt da komponenterne er i restordre, de forventes modtaget i 1. kvt. 2022.   Der henvises til følgende besked udsendt den 5. augu…

Ordinær generalforsamling juni 2021

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 17. juni 2021 Der var ca. 60 personer til generalforsamlingen, som blev afsluttet med biksemad.  

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2021 afholdes torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.30 påHaarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby. Vi beder alle følge gældende corona…

Brændselssammensætning

Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årligedrivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fj…

Generalforsamling 2021 forventes afholdt 17/6-2021

Igen i år står vi i en situation hvor den fortsatte Corona-pandemi og smittefare nødvendiggør usædvanlige beslutninger. Bestyrelsen for Glamsbjerg-Haa…

Ny driftsleder

Orientering om ny daglig ledelse på Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. Allan Kielstrup er efter eget ønske fratrådt stillingen som driftsleder for a…

Tilmelding e-Boks

Du har nu mulighed for at tilmelde dig e-Boks. Log ind på eForsyning, der har du mulighed for at tilmelde dig.

Advarsel - falske SMS'er

Der er falske mails og sms'er i omløb som ser ud til at komme fra Fjernvarmen omkring manglende betaling. Disse er ikke sendt fra os. Klik ikke på lin…

Ændring acontorater

Fra og med 1. januar 2019 vil du modtage acontorater med forfald den første hverdag i følgende måneder:  Aconto rate 1 i februar (sammen med opgørelse…

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018 De nye priser og opdaterede almindelige og tekniske bestemmelser er lagt på hjemmesiden Prisen pr. MWh er uændret…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.