Nyheder

Ordinær generalforsamling august 2020

Ordinær generalforsamling blev afholdt den 5. august 2020 Der var ca. 85 personer til generalforsamlingen, som blev afsluttet med biksemad.  

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2020 afholdes onsdag den 5. august 2020 kl. 18.30 på GlamsBjergHus, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: Valg af diri…

Generalforsamling 2020

På grund af det lovbestemte forsamlingsforbud udskydes vores generalforsamling indtil videre.   Baggrunden for beslutningen er forsamlingsforbuddet, s…

Advarsel - falske SMS'er

Der er falske mails og sms'er i omløb som ser ud til at komme fra Fjernvarmen omkring manglende betaling. Disse er ikke sendt fra os. Klik ikke på lin…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Ny driftsleder

Orientering om ny daglig ledelse på Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. Allan Kielstrup er efter eget ønske fratrådt stillingen som driftsleder for a…

Tilmelding e-Boks

Du har nu mulighed for at tilmelde dig e-Boks. Log ind på eForsyning, der har du mulighed for at tilmelde dig.

Bilag til generalforsamling 2019

Bilag til ordinær generalforsamling den 25. april 2019 Vedr. punkt 3. Årsrapport for 2018 er lagt på hjemmesiden klik her for at åbne i nyt vindue   …

Ændring acontorater

Fra og med 1. januar 2019 vil du modtage acontorater med forfald den første hverdag i følgende måneder:  Aconto rate 1 i februar (sammen med opgørelse…

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 23. oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling blev afholdt den 23. oktober 2018 blev afholdt den 23. oktober 2018 Der var 33 stemmeberettigede til generalforsaml…

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18…

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018

Priser m.v. gældende fra 1/6-2018 De nye priser og opdaterede almindelige og tekniske bestemmelser er lagt på hjemmesiden Prisen pr. MWh er uændret…

Omlægning af regnskabsår

Nuværende regnskabsår 1. juni – 31. maj omlægges til kalenderår 1. januar – 31. december. Omlægningen medfører, at afregning til varmeaftagere, årsreg…

Forbrugerinformation / varsling marts 2018

Forbrugerinformation / varsling Omlægning af regnskabsår Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. har vedtaget at omlægge regnskabsåret for s…