Varsling af yderligere prisstigning pr. 1. januar 2023

21. september 2022

Da den nuværende energikrise må forventes at fortsætte i 2023 imødeser vi yderligere øgede produktionsomkostninger til især el og træflis. Vi er derfor nødsaget til at varsle yderligere en prisstigning på 125 kr./MWh (inkl. moms) til varmekunderne, for at kunne gennemføre budgetlægningen for det kommende år efter det sædvanlige hvile-i-sig-selv-princip. Prisen pr. MWh fjernvarme vil efter nytår hermed være 570,00 kr./MWh eksklusiv moms og 712,50 kr./MWh inklusiv moms.

Med et standardvarmeforbrug pr. år vil prisstigningen i 2023 medføre en ekstra omkostning i hus (18,1 MWh/år) på 2262,50 kr. pr. år inkl. moms og i lejlighed (15,0 MWh/år) på 1875,00 kr. pr. år inkl. moms som fordeles med 1/5 over hver af de 5 årlige varmerater.

 

Se evt. vores hjemmeside: Sådan kan du spare på varmeregningen (www.ghvarme.dk/spar-paa-varmen/)