Varsling af prisstigning pr. 1. september 2022

31. maj 2022

Glamsbjerg-Haarby Varmeværk har netop indgået kontrakter vedrørende levering af træflis til den kommende varmesæson, og kan konstatere en markant stigning i markedspris.
Det betyder at vi ser os nødsaget til at udmelde en prisstigning på 125 kr./MWh (inkl. moms) til varmekunderne, til dækning for udgiften til flis fra d. 1. juli og frem til årsskiftet.

Med et standardvarmeforbrug pr. år vil prisstigningen i 2022 medføre en ekstra omkostning i hus (18,1 MWh/år) på 796,40 kr. inkl. moms og i lejlighed (15,0 MWh/år) på 660,00 kr. inkl. moms.
Det er desværre ikke det der var forventet og budgetteret med tilbage i november 2021, og det er desværre også først nu at det viser sig at være så meget som det reelt er.

Vi beklager stigningen der hermed er varslet 3 måneder før ikrafttrædelse pr. 1. september 2022. Prisstigningen indregnes i 5. rate som forfalder 1. oktober 2022.
Varmeværker må ikke "gemme" penge, så når det er muligt, ser vi frem til at kunne sætte prisen ned igen.

Årsagen til prisstigningen på flis er dels en stærkt stigende efterspørgsel på træflis fra både fjernvarmeværker og industri, men også at stigende omkostninger til brændstof anvendt til produktion og transport har stor indflydelse.

 

Se nyt takstblad her