Ordinær generalforsamling 2022

29. marts 2022

Ordinær generalforsamling 2022

afholdes torsdag den 21. april 2022 kl. 18.00 i
Køng Forsamlingshus, Byvejen 39, 5620 Glamsbjerg.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  (jf. vedtægter reduceres bestyrelsen med 1 medlem, hvorfor der skal vælges 1 til bestyrelsen). På valg er:
  Ole Kofod, Glamsbjerg (modtager genvalg)
  Palle Olsson, Glamsbjerg (modtager ikke genvalg)
 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Torben Hansen, Haarby
  Jeppe Kongstad Munksgaard, Glamsbjerg
 10. Valg af revisor
  På valg er: 
  BDO 
 11. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen serveres biksemad. Tilmelding hertil senest den 19. april 2022 kl. 12.00 på regnskab@ghvarme.dk eller tlf. 64731576 mandag-fredag kl. 9.00-12.00.

Eller udfyld nedenstående formular.

 

- der sendes en kvittering med en kopi af den indsendte formular
- 0000