Ordinær generalforsamling 2021

25. maj 2021

Ordinær generalforsamling 2021

afholdes torsdag den 17. juni 2021 kl. 18.30 på
Haarby Kro, Algade 24, 5683 Haarby.

Vi beder alle følge gældende corona-bestemmelser på dagen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af udsættelse af generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 4. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Indkomne forslag fra andelshavere
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  (jf. vedtægter reduceres bestyrelsen med 1 medlem, hvorfor der skal vælges 2 til bestyrelsen). På valg er:
  Torben Hansen, Haarby (modtager genvalg)
  Arno Termansen, Haarby (modtager genvalg)
  Niels Jørn Lindeloff, Glamsbjerg (modtager genvalg)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Jeppe Kongstad Munksgaard, Glamsbjerg
  Steffen Skov, Haarby
 11. Valg af revisor
  På valg er: 
  BDO 
 12. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen serveres biksemad. Tilmelding hertil senest den 9. juni 2021 kl. 12.00 på regnskab@ghvarme.dk eller tlf. 64731576 mandag-fredag kl. 9.00-12.00.