Ordinær generalforsamling 2020

15. juli 2020

Ordinær generalforsamling 2020

afholdes onsdag den 5. august 2020 kl. 18.30 på GlamsBjergHus, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af udsættelse af generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 4. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Indkomne forslag fra andelshavere
 9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Poul Aadal Rasmussen, Glamsbjerg (modtager ikke genvalg)
  Jørgen Ravn, Haarby
  Poul H. Hansen, Haarby (modtager ikke genvalg)
  Tom Stolberg Jensen, Glamsbjerg
  Vagn Kamp Larsen, Haarby 
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Lars Didriksen, Glamsbjerg
 11. Valg af revisor
  På valg er: 
  BDO 
 12. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen serveres biksemad. Tilmelding hertil senest den 31. juli 2020 kl. 12.00 på regnskab@ghvarme.dk eller tlf. 64731576 mandag-fredag kl. 9.00-12.00.