Ny driftsleder

1. juni 2020

Orientering om ny daglig ledelse på Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.

Allan Kielstrup er efter eget ønske fratrådt stillingen som driftsleder for at gå på efter-løn. Allan Kielstrup har været driftsleder i 15½ år. Allans samarbejde med bestyrelsen har i nævnte periode medført, at fjernvarmens forsyningsområde er udbredt til hele Glamsbjerg by, Glamsdalen og Køng/Gummerup, ligesom Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme er fusioneret under navnet Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a. Bestyrelsen takker Allan Kielstrup for det gode samarbejde gennem de mange år.

Allan Kielstups afløser, Jan Baunehøj Andersen har overtaget stillingen som driftsleder d. 29/5-2020. Jan er uddannet maskinmester og bor lokalt. Jan kommer fra uopsagt stilling og har over 20 års erfaring i drift, vedligehold og projektledelse i den tekniske servicebranche og flere af årene som leder. Glamsbjerg-Haarby Varmeværks bestyrelse har i forbindelse med ansættelsen fået indfriet sine forventninger til ansættelse af en kompetent og erfaren leder.