Måleraflæsningssystem udskiftes

20. oktober 2021

Udskiftningen er udskudt da komponenterne er i restordre, de forventes modtaget i 1. kvt. 2022.

 

Der henvises til følgende besked udsendt den 5. august 2021:

I de kommende måneder frem til årsskiftet indføres et nyt kommunikationssystem til vore fjernvarmemålere.
Det betyder i først omgang at der kan være mangler i de automatiske daglige aflæsninger, og dermed også i den visning af dit daglige varmeforbrug du kan følge via vores hjemmeside.
Senere vil du blive kontaktet med henblik på en aftale, hvor vi skal skifte en komponent i måleren.
Alle målinger ligger hele tiden i måleren uanset kommunikationssystemet og der er ingen risiko for at miste kontrol med forbruget.