Generalforsamling 2020

18. juni 2020

På grund af det lovbestemte forsamlingsforbud udskydes vores generalforsamling indtil videre.

 

Baggrunden for beslutningen er forsamlingsforbuddet, som i øjeblikket gælder mere end 50 personer.

Antallet af fremmødte på seneste generalforsamling oversteg 70 personer, og generalforsamlingen bør under alle omstændigheder stå åben for alle, som har ønske om at deltage.

 

Vi håber, at generalforsamlingen eventuelt kan afvikles 5. august og følger løbende myndighedernes udmeldinger.

Generalforsamlingen vil i givet fald blive afholdt på Glams Bjerg Hus kl. 18.30.

Vi står som altid til rådighed for alle, der har spørgsmål eller kommentarer.

 

Regnskabet 2019 og takstblad 2020 er tilgængeligt på vores hjemmeside www.ghvarme.dk

 

Den nuværende bestyrelse fortsætter indtil afholdelse af generalforsamling.