Generalforsamling 2020 - udskudt indtil videre

19. marts 2020

Ordinær generalforsamling 2020 på Glams Bjerg Hus, 5620 Glamsbjerg er udskudt indtil videre p.g.a. myndighedernes anbefalinger i forbindelse med corona-virus.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af udsættelse af generalforsamling
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 4. Den reviderede årsrapport/regnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 6. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
 7. Forslag fra bestyrelsen
 8. Indkomne forslag fra andelshavere
 9. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Poul Aadal Rasmussen, Glamsbjerg (modtager ikke genvalg)
  Jørgen Ravn, Haarby
  Poul H. Hansen, Haarby
  Tom Stolberg Jensen, Glamsbjerg
  Vagn Kamp Larsen, Haarby 
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  På valg er:
  Lars Dideriksen, Glamsbjerg
 11. Valg af revisor
  På valg er: 
  BDO 
 12. Eventuelt