Forbrugerinformation / varsling marts 2018

22. marts 2018

Forbrugerinformation / varsling

Omlægning af regnskabsår

Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. har vedtaget at omlægge regnskabsåret for selskabet således:

Nuværende regnskabsår 1. juni – 31. maj omlægges til kalenderår 1. januar – 31. december. Omlægningen medfører, at afregning til varmeaftagere, årsregnskab og regnskab efter varmeforsyningsloven i omlægningsåret er for perioden 1. juni til 31. december 2018 - 7 måneder.

Første hele regnskabsår er for perioden 1. januar – 31. december 2019.

Med baggrund i foranstående udarbejdes varmeopgørelserne pr. 31. december, første gang 31. december 2018 for 7 måneder. Årsafregninger forventes fremover udarbejdet i januar.

Omlægningen foretages for at imødekomme lov om varmeforsyning – standardisering af regnskabsår for varmeforsyningsvirksomheder.

Varmepris og betingelser for varmeforsyning vil fortsætte uændret og påvirkes ikke af regnskabsomlægningen. Konjunkturbestemt prisjustering kan forekomme.

Glamsbjerg Fjernvarme, den 22. marts 2018.
Bestyrelsen