Fjernvarmen søger ny driftsleder

11. december 2019

Da vores driftsleder efter 15 års ansættelse agter at gå på efterløn i løbet af forsommeren 2020 - og da vi samtidig ønsker et blødt generationsskifte - søger vi allerede nu efter hans afløser til tiltrædelse snarest muligt.

DRIFTSLEDEREN HAR TIL OPGAVE:

 • at sikre en optimal teknisk og økonomisk drift af værket. 
 • at lede og selv deltage aktivt i det daglige arbejde. 
 • at indgå i vagtordningen, herunder tilkaldevagt. 
 • at være en aktiv og kompetent sparringspartner for de øvrige ansatte. 
 • at planlægge og følge op på drift og veligeholdelse. 
 • at sikre at lovkrav vedrørende varmeværket efterleves.
 • at varetage den den daglige kontakt med forbrugerne og leverandører. 
 • løbende at referere til bestyrelsen. 

VI FORVENTER, AT DU:

 • har/får bopæl maks. 30 kilometer fra Glamsbjerg-Haarby.
 • har en relevant uddannelse, såsom maskinmester, vvs-installatør eller lign.
 • er udadvendt, engageret, god til at og kommunikere både mundtligt og skriftligt med medarbejdere og myndigheder. 
 • har kendskab til EDB, budgetlægning og regnskabsføring.
 • Kan arbejde sevstændigt. 
 • har erfaring indenfor branchen, men det er ingen betingelse.
 • er villig til at efteruddanne dig inden for området, når der opstår behov for det.

Vi tilbyder:

 • gode selvstændige arbejdsforhold. 
 • frihed under ansvar - du planlægger selv din arbejdssdag. 
 • et godt samarbejde med engageret bestyrelse. 

LØN OG ANSÆTTELSE

Fuldtidsjob med løn efter kvalifikationer. 

 

ANSØGNING 

Hvis stillingen er noget for dig, så send din ansøgning med CV og eventuelle referencer til Glamsbjerg-Haarby Varmeværk, Teglværksvej 10, 5620 Glamsbjerg - eller pr. mail til drift@ghvarme.dk

Mundtlige forespørgsler kan rettes både til nuværende driftsleder Allan Kielstrup på tlf. 22 99 00 30 og til bestyrelsesformand Niels Jørn Lindeloff på tlf. 29 93 63 60

Ansøgningen skal være os i hænde senest 14. januar 2020.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført snarest derefter.