Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018

8. oktober 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdes den 23. oktober 2018

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. oktober 2018 kl. 18.30 på

Det Blå Gymnasium, Langbygårdsvej 6, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Forslag om beslutning om fusion med Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. i henhold til de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen (med tilhørende bilag) underskrevet af bestyrelserne i henholdsvis Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. og Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. den 17. september 2018, og som et led heri forslag om:

  a. Beslutning om ændring af vedtægter i det fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. i overensstemmelse med vedtægterne vedhæftet fusionsaftalen som bilag 11.1., 

  b. Valg af yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer i det fortsættende andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. således, at bestyrelsen i det fusionerede andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.) består af 10 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. og 5 bestyrelsesmedlemmer er de nuværende bestyrelsesmedlemmer i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a., og

  c. Valg af yderligere 1 bestyrelsessuppleant i det fortsættende 
  andelsselskab, Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. således, at bestyrelsessuppleanterne i det fusionerede andelsselskab (Glamsbjerg-Haarby Varmeværk a.m.b.a.) består af den nuværende bestyrelsessuppleant i Glamsbjerg Fjernvarme a.m.b.a. (som første suppleant) og den nuværende bestyrelsessupleant i Haarby Kraft-Varme a.m.b.a. (som anden suppleant).

 3. Eventuelt