Brændselssammensætning

12. maj 2021


Oplysninger om brændselssammensætningen og de hermed forbundne årlige
drivhusgasemissioner, herunder for slutkunder og slutbrugere, der forsynes via fjernvarme, er
nu udarbejdet og kan ses her Fjernvarmedeklaration 2020.