Bilag til generalforsamling 2019

17. april 2019

Bilag til ordinær generalforsamling den 25. april 2019

Vedr. punkt 3. Årsrapport for 2018 er lagt på hjemmesiden klik her for at åbne i nyt vindue

 

Vedr. punkt 7. Der er indkommet 2 forslag fra andelshavere:

Forslag 1:

Jeg foreslår at man sender årsopgørelse og nyhedsbrev ud igennem e-boks eller en e-mail med vedhæftet fil.

Forslag 2:

Jeg foreslår en ændret prisstruktur for fjernvarme:

Effektbidrag halveres til 10 kr./m2 henholdsvis 7,5 kr./m2 (> 200 m2). Forbrugsbidraget hæves tilsvarende, så Selskabet får de samme indtægter.

Evt. kan indføres et bidrag for brændeovne på 500 – 1000 kr/år.